DỊCH VỤ TÊN MIỀN GIÁ RẺ

Đăng ký tên miền ngay hôm nay để xây dựng thương hiệu của bạn trên Internet
ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN
WWW.
GIỎ HÀNG
Chưa có tên miền nào trong giỏ hàng, hãy nhập tên miền bạn muốn đăng ký!
Bảng giá tên miền Việt Nam
Đuôi Chi phí năm đầu Chi phí gia hạn
com.vn 570,000 ₫ 360,000 ₫
vn 670,000 ₫ 460,000 ₫
id.vn 108,400 ₫ 84,000 ₫
org.vn 370,000 ₫ 260,000 ₫
io.vn 52,000 ₫ 22,000 ₫
edu.vn 370,000 ₫ 250,000 ₫
net.vn 570,000 ₫ 360,000 ₫
ac.vn 490,000 ₫ 260,000 ₫
dongnai.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
dongthap.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
gialai.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
gov.vn 370,000 ₫ 150,000 ₫
hagiang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
haiduong.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
haiphong.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
hanam.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
hanoi.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
hatay.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
hatinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
haugiang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
health.vn 490,000 ₫ 260,000 ₫
hoabinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
hungyen.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
info.vn 170,000 ₫ 100,000 ₫
int.vn 512,000 ₫ 260,000 ₫
name.vn 52,000 ₫ 22,000 ₫
khanhhoa.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
kiengiang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
kontum.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
laichau.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
lamdong.vn 572,000 ₫ 260,000 ₫
langson.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
laocai.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
longan.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
namdinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
nghean.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
ninhbinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
quangnam.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
quangngai.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
quangninh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
quangtri.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
soctrang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
sonla.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
tayninh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
thaibinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
thainguyen.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
thanhhoa.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
thanhphohochiminh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
thuathienhue.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
tiengiang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
travinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
tuyenquang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
vinhlong.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
vinhphuc.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
yenbai.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
phuyen.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
pro.vn 170,000 ₫ 100,000 ₫
quangbinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
bentre.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
binhdinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
binhduong.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
binhphuoc.vn 370,000 ₫ 260,000 ₫
binhthuan.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
biz.vn 670,000 ₫ 360,000 ₫
camau.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
cantho.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
caobang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
phutho.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
ninhthuan.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
daklak.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
daknong.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
danang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
dienbien.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
angiang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
bacgiang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
backan.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
baclieu.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
bacninh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
baria-vungtau.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
ai.vn 570,000 ₫ 210,000 ₫
Bảng giá tên miền quốc tế
Đuôi Chi phí năm đầu Chi phí gia hạn
com 320,000 ₫ 374,000 ₫
top 299,000 ₫ 328,900 ₫
xyz 340,000 ₫ 385,000 ₫
site 860,000 ₫ 957,000 ₫
online 769,000 ₫ 867,900 ₫
info 599,000 ₫ 1,043,900 ₫
store 1,279,000 ₫ 1,428,900 ₫
fun 860,000 ₫ 957,000 ₫
org 327,000 ₫ 370,700 ₫
tech 1,370,000 ₫ 1,518,000 ₫
net 380,000 ₫ 418,000 ₫
asia 490,000 ₫ 548,900 ₫
xxx 2,730,000 ₫ 3,025,000 ₫
co 999,000 ₫ 1,122,000 ₫
us 329,000 ₫ 407,000 ₫
in 370,000 ₫ 429,000 ₫
biz 540,000 ₫ 715,000 ₫
mobi 739,000 ₫ 834,900 ₫
tv 1,299,000 ₫ 1,439,900 ₫
co.in 180,000 ₫ 220,000 ₫
net.in 320,000 ₫ 374,000 ₫
org.in 180,000 ₫ 220,000 ₫
com.co 530,000 ₫ 605,000 ₫
me 1,150,000 ₫ 1,287,000 ₫
firm.in 180,000 ₫ 220,000 ₫
eu 250,000 ₫ 297,000 ₫
cc 779,000 ₫ 867,900 ₫
tel 530,000 ₫ 605,000 ₫
name 249,000 ₫ 284,900 ₫
gen.in 320,000 ₫ 374,000 ₫
ind.in 320,000 ₫ 374,000 ₫
tw 950,000 ₫ 1,067,000 ₫
computer 1,100,000 ₫ 1,232,000 ₫
land 1,100,000 ₫ 1,232,000 ₫
website 680,000 ₫ 759,000 ₫
company 330,000 ₫ 385,000 ₫
academy 850,000 ₫ 957,000 ₫
gift 680,000 ₫ 770,000 ₫
marketing 950,000 ₫ 1,067,000 ₫
media 950,000 ₫ 1,067,000 ₫
zone 850,000 ₫ 957,000 ₫
ws 540,000 ₫ 616,000 ₫
shop 1,030,000 ₫ 1,364,000 ₫
blog 1,020,000 ₫ 1,144,000 ₫
club 550,000 ₫ 726,000 ₫
icu 240,000 ₫ 330,000 ₫
design 1,800,000 ₫ 2,002,000 ₫
art 490,000 ₫ 561,000 ₫
cloud 640,000 ₫ 726,000 ₫
life 850,000 ₫ 957,000 ₫
dev 510,000 ₫ 583,000 ₫
page 359,000 ₫ 405,900 ₫
space 680,000 ₫ 759,000 ₫
app 610,000 ₫ 693,000 ₫
love 930,000 ₫ 1,232,000 ₫
work 350,000 ₫ 407,000 ₫
live 710,000 ₫ 803,000 ₫
bar 2,620,000 ₫ 2,904,000 ₫
ca 490,000 ₫ 649,000 ₫
vip 630,000 ₫ 715,000 ₫
pro 579,000 ₫ 658,900 ₫
la 1,100,000 ₫ 1,463,000 ₫
care 1,050,000 ₫ 1,441,000 ₫
doctor 3,410,000 ₫ 4,466,000 ₫
hospital 1,640,000 ₫ 2,167,000 ₫
healthcare 3,050,000 ₫ 4,004,000 ₫
clinic 3,620,000 ₫ 4,004,000 ₫
com.au 340,000 ₫ 396,000 ₫
host 2,220,000 ₫ 2,464,000 ₫
press 1,670,000 ₫ 1,859,000 ₫
group 470,000 ₫ 539,000 ₫
io 1,530,000 ₫ 1,705,000 ₫
agency 620,000 ₫ 693,000 ₫
business 300,000 ₫ 352,000 ₫
contact 300,000 ₫ 352,000 ₫
ac 1,530,000 ₫ 1,705,000 ₫
digital 920,000 ₫ 1,034,000 ₫
domains 950,000 ₫ 1,067,000 ₫
email 640,000 ₫ 726,000 ₫
farm 850,000 ₫ 957,000 ₫
finance 1,400,000 ₫ 1,562,000 ₫
global 1,980,000 ₫ 2,200,000 ₫
ltd 570,000 ₫ 649,000 ₫
network 730,000 ₫ 825,000 ₫
news 710,000 ₫ 803,000 ₫
photos 500,000 ₫ 572,000 ₫
run 570,000 ₫ 649,000 ₫
sale 850,000 ₫ 957,000 ₫
services 850,000 ₫ 957,000 ₫
sh 1,530,000 ₫ 1,705,000 ₫
social 850,000 ₫ 957,000 ₫
software 850,000 ₫ 957,000 ₫
studio 810,000 ₫ 913,000 ₫
support 610,000 ₫ 693,000 ₫
team 780,000 ₫ 880,000 ₫
today 610,000 ₫ 693,000 ₫
training 850,000 ₫ 957,000 ₫
travel 3,250,000 ₫ 3,597,000 ₫
video 850,000 ₫ 957,000 ₫
watch 950,000 ₫ 1,067,000 ₫
works 850,000 ₫ 957,000 ₫
world 850,000 ₫ 957,000 ₫
wtf 780,000 ₫ 880,000 ₫
.school 1,190,000 ₫ 1,342,000 ₫
school 1,190,000 ₫ 1,342,000 ₫
click 350,000 ₫ 407,000 ₫
link 310,000 ₫ 407,000 ₫
Bạn cần hỗ trợ, chat ngay?